Regulamin

 1. 1. Domki wynajmowane są na minimum 7 dób (od soboty do soboty i od niedzieli do niedzieli).
 2. 2. Doba w domku rozpoczyna się o godz.15.00 w dzień przyjazdu, a kończy o godz.10.00 w dzień wyjazdu.
 3. 3. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na konto podane przez właściciela ośrodka zadatek w wysokości 20% całego pobytu w terminie 2 dni. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana. Nie wystawiamy faktur.
 4. 4. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie obiektu, spowodowane nie z winy Wynajmującego, nie uprawnia Najemcy do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.
 5. 5. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu gotówką podczas przekazywania kluczy lub w formie przedpłaty przed przyjazdem.
 6. 6. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 7. 7. Przyjazdy do ośrodka do godz. 20:00 – późniejsze przybycie wymaga uzgodnienia telefonicznego, wyjazdy od godziny 7:00.
 8. 8. Przekazanie oraz zdanie domku odbywa się w obecności gospodarza ośrodka .
 9. 9. W dniu przyjazdu Goście ośrodka zobowiązani są do zapoznania się z wyposażeniem oraz stanem technicznym domku jak również zgłoszeniem ewentualnych usterek i braków. Brak zgłoszenia niezgodności podczas meldunku jest równoznaczne z ich akceptacją. W przypadku wystąpienia awarii lub jakiejkolwiek szkody Najemca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wynajmującego.
 10. 10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy na terenie obiektu podczas okresu wynajmu i jest zobowiązany do zwrotu kosztów za naprawę lub wymianę danego przedmiotu w obiekcie jak również na jego terenie w dniu wyjazdu. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub zmian w Obiekcie.
 11. 11. Domki należy zdać posprzątane (wyrzucone śmieci , umyte naczynia , posprzątany grill). Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje dodatkową opłatą końcową.
 12. 12. W przypadku zgubienia klucza , wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów wymiany zamka.
 13. 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się: palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w domkach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza, używania w domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku, zabrania się przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń,ze względu na bezpieczeństwo zabrania się rozpalania grilla na tarasie, zabrania się smażenia ryb w domkach .
 14. 14. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka bez zgody gospodarza.
 15. 15. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do 7.00
 16. 16. W przypadku zakłócania wypoczynku innym wczasowiczom zarządca ośrodka może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym regulamin bez zwrotu kosztu pobytu .
 17. 17. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione na terenie obiektu
 18. 18. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi na terenie całego ośrodka
 19. 19. Właściciel ośrodka udostępniając miejsca parkingowe nie bierze odpowiedzialności za kradzieże , uszkodzenia pojazdów i inne straty.
 20. 20. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu itp.
 21. 21. Posegregowane śmieci należy wynosić do pojemników na terenie ośrodka .
 22. 22. Zakaz wrzucania do muszli WC chusteczek do higieny intymnej ,podpasek itp.

 

Dodatkowe opłaty

 1. Pobyt piątej osoby w domku holenderskim 50 zł/osobę/dobę
 2. Kaucja zwrotna 300 zł od domku
 3. Opłata klimatyczna zg. z uchwałą Urzędu Gminy Darłowo na dany rok
 4. Wymiana pościeli w trakcie pobytu 30zł komplet/osoba

Kontakt

Phone, call, thin+48 602531173

gps, location, map, marker, navigation, pin  ul. Bursztynowa 21, Wicie, 56-170 Darłowo

email, envelope, letter, mail, message, send  e-mail: dorotamarwik@gmail.com

Znajdziesz nas na

© Domki Wikmar 2023